Choose:  English   Thai
                                                      
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน<< ธันวาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองเรือ มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
199   คน
สถิติทั้งหมด
296455   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ธันวาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ยกเลิกการประกวดโครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือ ในที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ ขก 1205 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 กันยายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 สิงหาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปี พ.ศ.2561(จำนวน22,000ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการขยายผิดวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 9/2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศยกเลิกโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มิถุนายน 2562 )
หนังสือชวนเชิญยื่นเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือกตามโครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 พฤษภาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลางโครงการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน 22,000 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
หนังสือชวนเชิญยื่นเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 เมษายน 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลางติดตั้งมุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 เมษายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ขอรับเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


© Copyright 2009, allright reserved by เทศบาลตำบลหนองเรือ
ม.13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210   เบอร์โทรศัพท์  043-294050  เบอร์แฟ็กซ์ 043-294050
ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม