เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
165   คน
สถิติทั้งหมด
363902   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล ๕ ( 09/07/2563 )
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล ๕ ( 09/07/2563 )
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ( 03/07/2563 )
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล ๕ ( 23/06/2563 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำถนนห้วยน้อย ( 22/06/2563 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลหนองเรือ ในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ ( 15/06/2563 )
ราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำถนนห้วยน้อย ( 12/05/2563 )
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำถนนห้วยน้อย ( 12/05/2563 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 มีนาคม 2563 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 )
เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 )
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ ประกวดจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 กุมภาพันธ์ 2563 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 กุมภาพันธ์ 2563 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงหลังไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 ธันวาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 ธันวาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ธันวาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ยกเลิกการประกวดโครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือ ในที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ ขก 1205 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ข้างตลาดสดเทศบาล จากถนนมลิวรรณถึงถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของซอยหอมหวน ๕ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 พ.ย. 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 กันยายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23 สิงหาคม 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>