Choose:  English   Thai
                                                      
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองเรือ มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
274070   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปี พ.ศ.2561(จำนวน22,000ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการขยายผิดวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 9/2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 สิงหาคม 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศยกเลิกโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 มิถุนายน 2562 )
หนังสือชวนเชิญยื่นเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือกตามโครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 พฤษภาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลางโครงการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน 22,000 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
หนังสือชวนเชิญยื่นเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 เมษายน 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลางติดตั้งมุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 เมษายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ขอรับเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 มิถุนายน 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผู้ขอรับเอกสาร ผู้เสนอราคาโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผู้ขอรับเอกสาร ผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล ๒ ( 13 มิ.ย. 2562 )
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวน 22,000 ตัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พ.ค. 2562 )
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวน 22,000 ตัน) ( 13 พ.ค. 2562 )
เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการ ทต.หนองเรือฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 พฤษภาคม 2562 )
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการ ทต.หนองเรือฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการ ทต.หนองเรือ ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ขอรับเอกสารฯ ผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 18 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 เมษายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2562 )
เอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2562 )
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2562 )
ประกาศประกวดราคา โครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 เมษายน 2562 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ขอรับเอกสารฯ ผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบบ้าน ๑ พร้อมรางระบายน้ำ (ซอยพรพระแท่น ๔) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 เมษายน 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


© Copyright 2009, allright reserved by เทศบาลตำบลหนองเรือ
ม.13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210   เบอร์โทรศัพท์  043-294050  เบอร์แฟ็กซ์ 043-294050
ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม