เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
61   คน
สถิติทั้งหมด
374636   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ( 08/07/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ( 01/06/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ( 04/05/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ( 01/04/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ( 02/03/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ( 02/02/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ( 05/01/2563 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ( 02/12/2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ( 01/11/2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ( 2 ธันวาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ( 31 ตุลาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กันยายน 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กันยายน 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 กรกฎาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กรกฎาคม 2562 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มีนาคม 2562 )
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ตุลาคม 2562 )
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ตุุลาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มิถุนายน 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤษภาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 เมษายน 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 มีนาคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กุมภาพันธ์ 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2562 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ธันวาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 พฤศจิกายน 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ( 1 ตุลาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( 3 กันยายน 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ( 1 สิงหาคม 2561 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 2 กรกฎาคม 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>