เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
374579   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ต.ค. 2563)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์จากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ส.ค. 2563)
รายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ส.ค. 2563)
การยื่นเเบบภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ เเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (25 ส.ค. 2563)
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 ส.ค. 2563)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (23 ก.ค. 2563)
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2563)
ทางเทศบาลจะมีการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและหยอดทรายอะเบท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือจะออกให้บริการฉีดวัดวีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (13 พ.ค. 2563)
ประกาศ งดจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (12 พ.ค. 2563)
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (17 เม.ย. 2563)
ประกาศงดการจัดงานประเพณีวังสงกราสต์และวันกตัญญู ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 เม.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (24 ม.ค. 2563)
เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (7 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ธ.ค. 2562)
งานป้องกันฯได้รับการร้องขอน้ำใช้ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว (17 ธ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 พ.ย. 2562)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่เข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 ต.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ต.ค. 2562)
เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ต.ค. 2562)
คิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่านสามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการสแกนคิวอาร์โคด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 ต.ค. 2562)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (29 ส.ค. 2562)
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (9 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ส.ค. 2562)
การยื่นแบบแสดงรายการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ก.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (1 ก.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (28 มิ.ย. 2562)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>