เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
374555   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
รายงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการใช้จ่ายงานประมาณรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ตอ. 2562
คู่มือเงินอุดหนุน 2562
รายงานติดตามประเมินการดำเนินงาน 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานทางการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศประมวลจริยธรรม
ประกาศลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินการดำเนินงาน 2561 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>