เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
404646   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ภาพกิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกับโรงงานน้ำตาล และหมวดการทางหนองเรือ ร่วมกันทำความสะอาดและตัดต้นไม้ เพื่อ​ปรับปรุง​ภูมิทัศน์​บริเวณ​เกาะกลางถนนมลิวรรณ
(เข้าชม : 231)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1
(เข้าชม : 273)
เทศบาลตำบลหนองเรือ นำโดยนางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกันรวมพลังแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อตระหนักถึงการดำเนินงานโดยยึดหลัก
(เข้าชม : 582)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 12 พ.ค. 64
(เข้าชม : 647)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ ครั้งแรก วันที่ 6 พ.ค. 64
(เข้าชม : 674)
ภาพประกอบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างเทศบาลมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันเทศบาล
(เข้าชม : 898)
ภาพประกอบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างเทศบาลมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันเทศบาล
(เข้าชม : 921)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64
(เข้าชม : 685)
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราขกุศลทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนน
(เข้าชม : 887)
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(เข้าชม : 796)
ประชุมหารือร่วมระหว่างโรงงานน้ำตาล เทศบาลตำบลหนองเรือ ประชาชน เกี่ยวกับฤดูเปิดหีบอ้อย
(เข้าชม : 638)
เทศบาลตำบลหนองเรือร่วมรำบวงสรวง ครบรอบ 223 ปีก่อตั้งเมืองขอนแก่น
(เข้าชม : 575)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
(เข้าชม : 413)
การประชุมกรรมการชุมชน ปี63
(เข้าชม : 441)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 63 วันที่ 28 กันยายน 63
(เข้าชม : 409)
สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 327)
แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน
(เข้าชม : 360)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงหม่อนไหม นางพร เผ่าบ้านฝาง ม.2
(เข้าชม : 283)
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ เพาเวอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(เข้าชม : 162)
มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับ นางก๋อง งอสอน และนางรัตนา พิไลวรรณ หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 146)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>