เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
473420   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ภาพกิจกรรมเทศบาล
24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยการนำของนางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุและบูชาศาลพระภูมิ
(เข้าชม : 14)
กิจกรรมวัน อปพร. เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยการนำของ นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล ประธานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลหนองเรือ ทำความสะอาดร่องน้ำและถนนภายในเขตเทศบาล
(เข้าชม : 14)
1 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยนางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ มอบวัสดุจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ
(เข้าชม : 19)
12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยการนำของ นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อแสนเมือง งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคล ในงานประเพณีวันสงกรานต์และ
(เข้าชม : 16)
2 พฤษภาคม 2566 นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่องานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร "พัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Ser
(เข้าชม : 17)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที ✅ สามารถสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อประเมินทันที
(เข้าชม : 31)
(ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ นำสัตว์เลี้ยงของท่านมาขอรับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามจุดบริการ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30.น.-12.00.น. ดั
(เข้าชม : 48)
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองเรือ ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคล ในงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูู ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อแสนเมือง
(เข้าชม : 55)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอเชิญเด็กๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองเรือ
(เข้าชม : 208)
10 พ.ย.ุ65 เทศบาลตำบลหนองเรือ นำโดย นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล พร้อมพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ร่วมกิจกรรม KICK OFF การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลู
(เข้าชม : 206)
8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำหนองแซง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 220)
23 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 290)
11 ตุลาคม 2565 นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้าง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกับอำเภอหนองเรือ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดสิทธิการาม เพื่อเป็นการส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรมและ
(เข้าชม : 214)
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร และเวลา 09.00 น. พิธีถ
(เข้าชม : 234)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 8-10 กันยายน 2565
(เข้าชม : 236)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A
(เข้าชม : 261)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 269)
วันที่ 3️1 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศสำคัญของขาติไทย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 นายอำเภอหนองเรือ ประธานในพิธี ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วย พนักงาน ข้าราชการ จิตอาสาตำบลหนองเรือ ปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถน
(เข้าชม : 386)
วันที่ 3️0 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. สจ.สุรพจน์ เตาะเจริญสุข (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) -นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วย พนักงานข้าราชการ สมาชิกเทศบาลตำบลหนองเรือ โรงงานน้ำตาลมิตรผล มอบถุงยังชีพให้แก่ผู
(เข้าชม : 321)
เทศบาลตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น คว้าระดับ A ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
(เข้าชม : 216)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>