เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
109   คน
สถิติทั้งหมด
457103   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ภาพกิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองเรือ ขอเชิญเด็กๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองเรือ
(เข้าชม : 21)
10 พ.ย.ุ65 เทศบาลตำบลหนองเรือ นำโดย นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล พร้อมพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ร่วมกิจกรรม KICK OFF การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลู
(เข้าชม : 49)
8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำหนองแซง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 70)
23 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 165)
11 ตุลาคม 2565 นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/ลูกจ้าง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกับอำเภอหนองเรือ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดสิทธิการาม เพื่อเป็นการส่งเสรืมคุณธรรมจริยธรรมและ
(เข้าชม : 74)
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร และเวลา 09.00 น. พิธีถ
(เข้าชม : 95)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 8-10 กันยายน 2565
(เข้าชม : 89)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ A
(เข้าชม : 94)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 139)
วันที่ 3️1 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศสำคัญของขาติไทย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 นายอำเภอหนองเรือ ประธานในพิธี ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วย พนักงาน ข้าราชการ จิตอาสาตำบลหนองเรือ ปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถน
(เข้าชม : 188)
วันที่ 3️0 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. สจ.สุรพจน์ เตาะเจริญสุข (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) -นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วย พนักงานข้าราชการ สมาชิกเทศบาลตำบลหนองเรือ โรงงานน้ำตาลมิตรผล มอบถุงยังชีพให้แก่ผู
(เข้าชม : 180)
เทศบาลตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น คว้าระดับ A ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
(เข้าชม : 164)
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ประชุมหาข้อชี้แจ้งข้อร้องเรียนโรงงานน้ำตาลมิตรผล (ภูเวียง)เพื่อรับฟังแนวทางการปรับปรุง-แก้ไขปัญหา
(เข้าชม : 208)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:45 น. นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ สร้างความมั่น
(เข้าชม : 177)
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11:00 น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 16 แพ็คและอาหารกลางวัน 100 กล่อง ให้กับทาง โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก
(เข้าชม : 169)
เทศบาลตำบลหนองเรือ นำโดยนางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกันรวมพลังแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และตรวจสอบได้
(เข้าชม : 187)
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.เทศบาลตำลหนองเรือได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองระหว่างกักตัวและได้มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ณ หมู่ 10 ตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 174)
วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 155)
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น.เทศบาลตำลหนองเรือได้ออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองระหว่างกักตัวและได้มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
(เข้าชม : 119)
เทศบาลตำบลหนองเรือ ออกตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองระหว่างกักตัวและได้มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ณ หมู่ 10,13 ตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 138)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>