เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
141   คน
สถิติทั้งหมด
523717   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
ข่าวทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 04/04/2567 )
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ( 27/03/2567 )
ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล ๑ (ช่วงที่ ๒) จากถนนสุขาภิบาล ๒ ถึงถนนสุขาภิบาล ๖ ( 20/05/2567 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ( 01/03/2567 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 ( 02/02/2567 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 ( 03/01/2567 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ( 01/12/2566 )
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 ( 01/11/2566 )
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที่ 2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึงถนนสุขาภิบาล 6 ( 01/03/2567 )
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที่ 2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึงถนนสุขาภิบาล 6 ( 01/03/2567 )
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนพระแท่น ( 02/02/2567 )
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนพระแท่น ( 02/02/2567 )
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางรางระบายน้ำถนนเจริญกิจเชื่อมถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ( 15/12/2566 )
เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างทางรางระบายน้ำถนนเจริญกิจเชื่อมถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ( 15/12/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ( 05/02/2567 )
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ( 01/02/2567 )
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ( 30/10/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 อาหารเสริมนม(โรงเรียน) ( 01/11/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 ( 18/08/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 ( 04/07/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9 ( 03/07/2566 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ปี 2566 ครั้งที่ 7 ( 26/06/2566 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ปี 2566 ครั้งที่ 6 ( 30/06/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 ( 12/06/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 ( 26/05/2566 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ปี 2566 ครั้งที่ 5 ( 12/05/2566 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ ปี 2566 ครั้งที่ 4 ( 10/05/2566 )
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ เปลี่ยนแปลงแผน ปี 2566 ครั้ง 3 ( 10/05/2566 )
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ( 05/01/2566 )
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชื่นจิตต์ 1 ( 23/11/2566 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>