เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
387072   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ฝ่ายอำนวยการ            ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ
          ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ
          รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
       
ประกาศฯ นโยบายมาตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
       
การประชุมมอบหมายงานฯ (OTT)
        
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
       
รายงานผลกิจกรรมการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ.63
       
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 62
       
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภอคำขอจดทะเบียน
     
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
        เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือประจำปี ๒๕๖๒