เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
387074   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

            O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน

            O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี