เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
88   คน
สถิติทั้งหมด
426285   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
27/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองเรือ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองเรือ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/05/2022 : จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-4147 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2022 : จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาด 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565
28/04/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถดับเพลิง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : ซื้อกระเป๋าเอกสาร ผ้าสีขาว มีหูหิ้ว ขนาด 14 X 15 นิ้ว จำนวน 100 ใบ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : ซื้อเครื่องสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
21/03/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2022 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9093 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) แบบ ๒ บาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/02/2022 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน- เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/02/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง และตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2022 : จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะไร้มลพิษเทศบาลตำบลหนองเรือ (ท่อทางเดินควันแตกฉีกขาดหลายจุด ท่อไซโคลนดักเขม่าแตกและฉีกขาดหลายจุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2022 : วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>