เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
473418   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
26/05/2023 : อาหารเสริม (นม)
18/05/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-4338 ขอนแก่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยพัฒนามงคล 15 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยพัฒนามงคล 15 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยพัฒนามงคล 15 หมู่ที่ 10
27/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023 : วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
27/03/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
27/03/2023 : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธ
24/03/2023 : ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023 : โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนามงคล หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 13
17/03/2023 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย๔๒๒ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2023 : โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่่า 110 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 คัน
15/03/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอภัยพัฒนา 7 หมูที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/03/2023 : จ้างรถยนต์เพื่อทัศนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>