เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
387070   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
05/05/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย ๔๒๒ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง
25/03/2021 : ทำป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
22/03/2021 : จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวี (โทรทัศน์) แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๑๔๗ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2021 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2021 : จ้างจัดทำที่ปิดประกาศตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ปี 2564 จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงานแฟ้มแขวน ขนาด F4 ขนาด 240 X 364 มิลลิเมตร จำนวน 2,300 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2021 : ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๙๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/02/2021 : ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2021 : อุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด
22/01/2021 : จ้างติดตั้งไฟไซเรน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๓๓๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2021 : ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/01/2021 : ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/01/2021 : จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะไร้มลพิษเทศบาลตำบลหนองเรือ (ท่อระบายมลพิษเตาเผาขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2021 : ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๖๖๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2021 : ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 422 ขอนแก่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(พช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่มสำหรับนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2021 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง
11/01/2021 : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2021 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ
30/12/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2020 : ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>