เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
396537   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
22/07/2021 : ซื้อต้นไม้ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์แพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๖๕ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราชการ 2564 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2021 : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2021 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๒๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๓๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์แพทย์ ทรายอะเบททีมีฟอสและสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์แพทย์ ทรายอะเบททีมีฟอสและสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2021 : ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมธงโปรยเฉลิมพระเกียรติและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์แพทย์ ทรายอะเบททีมีฟอสและสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2021 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๗,๔๒๐-๕๓-๐๐๑๘,๔๒๐-๕๓-๐๐๑๙,๔๒๐-๕๓-๐๐๒๐,๔๒๐-๕๓-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2021 : จ้างซ่อมแซมรถเครนพร้อมกระเช้าหมายเลขทะเบียน 84-4338 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 026-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2021 : จ้างซ่อมแซมรถเครนพร้อมกระเช้าหมายเลขทะเบียน 84-4338 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 026-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2564 (วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - วันที่ 6 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2021 : อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2564 (วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - วันที่ 6 ตุลาคม 2564)
14/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : ซื้อกล่อง GPS TRACKING จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>