เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
441   คน
สถิติทั้งหมด
524020   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/05/2024 : ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/2024 : ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที่2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ 4300 ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 002-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 665 ขอนแก่น ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0002 แบตเตอรี่และน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที่2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/2024 : ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตที่ดินเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.64-001 ถนนมิตรประชา หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตที่ดินเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.64-001 ถนนมิตรประชา หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.64-001 ถนนมิตรประชา หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/05/2024 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที่2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6
01/05/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหนองเรือ - บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.64-006 ถนนชนสุภาพ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/04/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.64-006 ถนนชนสุภาพ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2024 : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25/04/2024 : จ้างประกอบภัตตาหารเช้า สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : จ้างประกอบภัตตาหารเช้า สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : จ้างประกอบภัตตาหารเช้า สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2024 : ซื้อแว่นสายตาพร้อมกรอบเลนส์ ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 72 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024 : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024 : จ้างทำพิธีบวงสรวง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบพร้อมเสา (แบบโซล่าเซล) จำนวน ๑๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขพ 3282 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร. จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>