เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
457100   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/01/2023 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๑๔๗ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร ความรู้กฎหมายและเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณี ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : จ้างจัดทำพิธีการสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามโครงการจัดงานประเพณี ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : วัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติก) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13/01/2023 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๙๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (นม ขนมขบเคี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2022 : ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2022 : ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : จ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อสร้างปราชญ์ และผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนามงคล หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 13
02/12/2022 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยพัฒนามงคล ๑๘ หมู่ที่ ๑๐
02/12/2022 : จ้างโครงการจ้างเหมาขุดบ่อบาดาลสำหรับใช้ในการอุปโภคของเตาเผาขยะและการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2022 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2022 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2022 : จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
21/11/2022 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยพัฒนา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยพัฒนา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยอภัยพัฒนา 5 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอภัยพัฒนา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2022 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>