คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองเรือ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]