เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
โครงสร้าง เทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
250   คน
สถิติทั้งหมด
339545   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเรือ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ
ว่าที่ร้อยโทสุรเดช ลักษณะ
ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
นายไกรศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานสภาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคู่มือบริการประชาชน
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในทึ่หรือทางสาธารณะ
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200เมตร
การขอใบอุญาตจัดตั้งสถานที่สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200เมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
(อ่าน : 30)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 5 มีนาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕
(อ่าน : 46)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(อ่าน : 39)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่      เมื่อวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดเผยข้อมูลกลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลตำบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(อ่าน : 43)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่      เมื่อวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
(อ่าน : 61)  รายละเอียด »
โดย : นางสาวสาธิยา อุทัยเลี้ยง     เมื่อวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 6)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 31/03/2563
ประกาศผลการสอบการขึ้นขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ
(อ่าน : 334)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 3 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
(อ่าน : 145)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 26 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(อ่าน : 150)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่      เมื่อวันที่: 22 ตุลาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(อ่าน : 141)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 24 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
(อ่าน : 156)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 2 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
(อ่าน : 141)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
(อ่าน : 114)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่      เมื่อวันที่: 27 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
(อ่าน : 126)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 2 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
(อ่าน : 119)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่     เมื่อวันที่: 31 กรกฎาคม 2562
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/03/2020 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน นข ๔๓๙๔ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๐๐ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2020 : จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2020 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2020 : จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2020 : จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2020 : จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น.ส.3 ก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 6)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเจ้าของ/ผู้ครอบครองอยู่นอกเขต ทต.หนองเรือ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 2)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 13 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 0)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 10 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 4)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 8)
ประกาศ งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 9)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 79)
เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 110)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 101)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ วันที่​ 4 พฤศจิกายน​ 2562 ep2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ วันที่​ 4 พฤศจิกายน​ 2562 ep1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
รำบรวงสรวงเด็จพ่อ ร.5 งานฮีอตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ 2560
กิจกรรมปั่น ปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2560
รำบรวงสรวงงานฮีตฮออย


<< เมษายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย