เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
473422   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
กองคลัง

ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ส่งรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมานที่ 3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>