เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
426297   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
กองคลัง

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย 2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>