เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
144   คน
สถิติทั้งหมด
523720   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
กองคลัง

รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>