เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
523728   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
รายงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการใช้จ่ายงานประมาณรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แบบ ตอ. 2562
คู่มือเงินอุดหนุน 2562
รายงานติดตามประเมินการดำเนินงาน 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เบี้ยความพิการ
กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานทางการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศประมวลจริยธรรม
ประกาศลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
รายงานติดตามประเมินการดำเนินงาน 2561 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>