เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
524027   คน
เริ่มนับวันที่ 30 เมษายน 2552
วีดีโอจาก Youtube


connectdb(DB_NAME,DB_USERNAME,DB_PASSWORD); $limit = 30 ; $SUMPAGE = $db->num_rows(TB_YOUTUBE,"id","$SQLwhere"); $page=$_GET['page']; if (empty($page)){ $page=1; } $rt = $SUMPAGE%$limit ; $totalpage = ($rt!=0) ? floor($SUMPAGE/$limit)+1 : floor($SUMPAGE/$limit); $goto = ($page-1)*$limit ; $sql = $db->select_query("SELECT * FROM ".TB_YOUTUBE." $SQLwhere2 ORDER BY id DESC LIMIT $goto, $limit "); $count=0; while($youtube = $db->fetch($sql)){ if ($count==0) { echo ""; } //ชื่อหมวดหมู่ $res['category'] = $db->select_query("SELECT category_name FROM ".TB_YOUTUBE_CAT." WHERE id=".$youtube['category']." "); $arr['category'] = $db->fetch($res['category']); $links = $youtube['links']; ?> "; $count=0; } } $db->closedb (); //จบการแสดงข่าวสาร ?>

"; echo $ShowPages ; ?>