เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
374644   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ภาพกิจกรรมเทศบาล
การประชุมกรรมการชุมชน ปี63
(เข้าชม : 0)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 63 วันที่ 28 กันยายน 63
(เข้าชม : 0)
สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 0)
แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน
(เข้าชม : 0)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงหม่อนไหม นางพร เผ่าบ้านฝาง ม.2
(เข้าชม : 0)
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ เพาเวอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(เข้าชม : 0)
มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับ นางก๋อง งอสอน และนางรัตนา พิไลวรรณ หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 0)
เทศบาลตำบลหนองเรือได้ส่งมอบวัสดุจราจรให้แกสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเรือ
(เข้าชม : 0)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(เข้าชม : 0)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(เข้าชม : 0)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดถนนชนสุภาพ
(เข้าชม : 0)
พิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เข้าชม : 0)
วันเปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเรือ
(เข้าชม : 0)
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2563
(เข้าชม : 0)
วันที่ 25 มิ.ย 63 นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1
(เข้าชม : 0)
วันที่19 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลหนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยการจัดเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
(เข้าชม : 0)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์ นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเรือ เปิดโครงการตู้ปันสุข หน้าเทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
(เข้าชม : 0)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(เข้าชม : 58)
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อแสนเมืองและพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 งาน"ฮีตฮอยอรสาน งานของดีหนองเรือ" ประจำปี 2563
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อแสนเมืองและพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 งาน"ฮีตฮอยอรสาน งานของดีหนองเรือ" ประจำปี 2563
(เข้าชม : 63)
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(เข้าชม : 74)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>