เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
374638   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
งานตรวจสอบภายใน

๑. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
๓. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
๔. คู่มือให้คำปรึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
๕. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
๖. แผนการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
๗. แบบประเมิณการบริหารความเสี่ยง
๘. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
๙. รายงานผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>