เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
168   คน
สถิติทั้งหมด
363905   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
03/08/2020 : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๒-๐๐๐๓,๔๒๐-๔๒-๐๐๐๔,๔๒๐-๔๒-๐๐๑๒,๔๒๐-๔๖-๐๐๑๓,๔๒๐-๔๖-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2020 : จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2020 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2020 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(โครงการป้องกันและควลคุมไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2020 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เครื่อง
09/07/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/07/2020 : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๘๔ และ ๔๑๖-๖๒-๐๐๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2020 : ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/07/2020 : ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/06/2020 : โครงการขุดลอกสระหนองเรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่
23/06/2020 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/06/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/06/2020 : อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคเรียนที่ 1/2563
22/06/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำถนนห้วยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานประจำสำนักงาน แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2020 : โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามลคล ๕
17/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับการก่อสร้างศูนย์บริหารราชการเทศบาลหนองเรือ ในที่ดินราชพัสดุ แปลงเลขที่ ขก ๑๒๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/06/2020 : จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะเทศบาลตำบลหนองเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๐-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>