เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
374592   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 16 (ใหม่สีทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/10/2020 : จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุท
09/10/2020 : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุ
09/10/2020 : จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธ
02/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาทีสุวรรณสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/10/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาทีสุวรรณสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/10/2020 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (เดือน ต.ค.๖๓-พ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2020 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2020 : ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฒ ๗๒๘๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ตามโครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หินย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : ซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะไร้มลพิษเทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๙๓ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอมหวล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพาทีสุวรรณสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 16 (ใหม่สีทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชนสุภาพ (ข้างวัดป่าสิทธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอมหวล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>