เทศบาลตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
http://www.nongrua.go.th
" หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด
ตลาดกระหล่ำ เลิศล้ำพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็ง "
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ (Prasong Sriwatana)
นายประสงค์ ศรีวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รอบันทึกข้อมูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รอบันทึกข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
แผนงาน
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
รอบันทึกข้อมูล
เทศบัญญัติงบประมาณ
E-service
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองเรือ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
374577   คน
เริ่มนับ 30 เมษายน 2552
ข่าวประกาศ
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 17/04/2563 )
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ( 30/03/2563 )
ประกาศผลการสอบการขึ้นขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองเรือ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ธ.ค. 2562 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 พ.ย. 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22 ตุลาคม 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24 ตุลาคม 2562 )
ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองเรือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30 เมษายน 2562 )
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2561 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 กรกฎาคม 2561 )
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 กรกฎาคม 2561 )
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31 กรกฎาคม 2561 )
ให้สำรวจภารกิจถ่ายโอน 245 ภารกิจ ( 24 ต.ค. 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>